บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 9 ทางหลวงหมายเลข 334 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และมีสำนักงานขายตั้งอยู่เลขที่ 947/144 ถนนบางนา-ตราด บางนาคอมเพล็กซ์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท amity tech เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ SAP ERP ให้กับ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)