บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด

เลขที่ 700/74 อาคารรีเจนท์ศรีนครินทร์ ซอยศรีนครินทร์ 18
ถนนศรีนครินทร์ แขวง/เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ 10250

บริษัท amity tech เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ IT ให้กับ บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด

และพัฒนาเว็บไซต์
https://www.selectcon.com