บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

39/1-4 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท amity tech เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ SAP ERP ให้กับ บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

และพัฒนาโปรแกรม ขายหน้าร้าน (POS) ให้ กับบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด