บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 39/1 ม.1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

บริษัท amity tech เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ SAP ERP ให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)